Rechtsvragen

Specialisaties zullen conform de voda worden geregistreerd per 1 maart 2023 bij de Orde van Advocaten. Litigation/schikken buiten de rechtszaal.

Zaken die geschikt zouden kunnen worden:

-Verbintenissenrecht

-Conflicterende partijen.

-Conflicterende belangen.

-Familierecht.

-Arbeidsrecht.

-Mensenrecht

-Geschillencommissies.